Doprava zdarma při objednávce nad 2 500 Kč bez DPH!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Jsme SUPROFILM s.r.o.se sídlem Blatenská 2183/19 Chodov, 148 00 Praha, IČO 09635262, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 339370 a výrobním závodem na adrese Zábřežská 1561/74, 787 01 Šumperk.

Naše další kontaktní údaje jsou:
E-mail: obchod@suprofilm.cz
Tel.č.: +420 776 087 739

Jsme provozovateli internetového obchodu na adrese www.shop.suprofilm.cz

I .ÚVODEM

I.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi vámi (kupujícím) a námi (prodávajícím) v případě, že nakoupíte zboží na našem internetovém obchodu nebo jiným způsobem. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si při naší individuální komunikaci domluvíme něco jiného, než je v těchto podmínkách, bude mít naše dohoda přednost.

I.2 Pokud u nás nenakupujete v rámci své podnikatelské činnosti, jste v roli spotřebitele. Naše právní předpisy vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách.

I.3 Seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů. Všechny informace, které nám uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak i zacházet.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

II.1 Na našem e-shopu si můžete vytvořit vlastní uživatelský účet, ze kterého můžete provést objednávku. Tvorba účtu není povinná, objednávku provedete i bez ní.

II.2 Při registraci i při objednávce zboží nezapomeňte na to, že musíte uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je, prosíme, aktualizujte. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.

II.3 Prosíme vás také, abyste opatrovali své uživatelské jméno a heslo, kterými se do uživatelského účtu přihlašujete. V případě zapomenutého hesla si můžete vygenerovat nové heslo.

II.4 Upozorňujeme, že váš uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, občas totiž potřebujeme provést údržbu nebo opravu systému.

II.5 Více informací o zpracování osobních údajů najdete v dokumentu Ochrana osobních údajů

III. JAK FUNGUJE ONLINE NAKUPOVÁNÍ

III.1 Naše zboží na e-shopu

III.1.1. Na našem webu najdete informace o ceně a popis našeho zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za jiných podmínek, které si sjednáme zvlášť.

III.1.2 Ceny zboží uvádíme bez DPH a souvisejících poplatků či nákladů na doručení. Konečná cena závisí na vámi zvoleném zboží, způsobu balení a doručení. Ta se vám zobrazí v košíku. Pokud někde uvádíme cenu, která je zjevně chybná, nejsme cenou vázáni a smlouva mezi námi není uzavřena.

III.1.3 Tím, že máme zboží na webu vystaveno, informujeme o jeho vlastnostech a ceně. Vaši objednávku zboží ale musíme ještě sami potvrdit, aby mezi námi vznikla závazná smlouva (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy nepoužije).

III.2 Jak probíhá objednávka

III.2.1 Naše zboží si můžete pořídit na našem e-shopu prostřednictvím formuláře, který obsahuje informace o zboží, ceně, způsobu platby, dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).

III.2.2 Před zasláním Objednávky si můžete zkontrolovat a změnit údaje. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, považujeme za aktuální a správné.

III.2.3 Poté, co obdržíme Objednávku, vám obdržení potvrdíme e-mailem na adresu uvedenou v Objednávce. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení naší e-mailové zprávy o obdržení Objednávky. Pokud nám bude Objednávka připadat neobvyklá (např. kvůli vysokému množství, neobvyklým parametrům apod.), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až od vás dostaneme potvrzení této Objednávky.

III.2.4 Objednávku můžete vytvořit pouze elektronickým způsobem, například e-mailem. Obdržení vaší objednávky vám potvrdíme e-mailem, ale smlouva je mezi námi uzavřena až vzájemným odsouhlasením požadovaného druhu a množství zboží, dodacích podmínek a výsledné ceny. S ohledem na povahu příslušného zboží máme právo ho dodat s množstevní odchylkou do 20 % (u dodávek do 100 ks) do 10 % (u dodávek do 500 ks) a do 5 % (u dodávek nad 500 ks). Výrobní odchylka bude započítaná do celkové ceny.

III.2.5 Náklady na dálkovou komunikaci v souvislosti s Objednávkou si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od běžných sazeb.

III.3 Jak doručujeme zboží

III.3.1 Zboží vám dodáme způsobem, který si v nákupním procesu zvolíte, na adresu uvedenou v Objednávce.

III.3.2 Zboží vám dodáme dle dostupnosti a našich možností v co nejkratší době, obvykle po přijetí objednávky – pro objednávky do 12:00, resp. po přijetí platby s výjimkou doručení zboží na dobírku. V případě nedostupného množství zboží budete o případném prodloužení dodací lhůty neprodleně informováni. V případě, že nebude možno dodat zboží v termínu navrženém kupujícím v objednávce nebo uvedeném v e-shopu, jsme oprávněni dodat zboží v přiměřené dodatečné lhůtě.

III.3.3 Zboží také můžete převzít osobně a to pouze po předchozí domluvě na adrese Zábřežská 1561/74, 787 01 Šumperk.

III.3.4 Prosíme, pamatujte na to, že máte povinnost zboží převzít. Pokud dojde k porušení této povinnosti, máme právo po vás chtít náhradu škody – tedy například uhradit náklady spojené s marným doručením (a to třeba i opakovaným). Dále máme možnost od smlouvy odstoupit.

III.3.5 Prosíme, zboží ihned po převzetí zkontrolujte a jakékoliv vady nám bez zbytečného odkladu sdělte. Vyřešíme je v rámci reklamačního procesu (viz. níže).

III.3.6 Zboží doručujeme prostřednictvím našich partnerů. Ti přepravu zajišťují před vámi zvolené sídlo/bydliště. Nezajišťují ale donášku do bytu, sklepu, skladu samotného atd.

III.3.7 Pokud nejste spotřebitelé a pokud si nedomluvíme něco jiného, dodávání našeho zboží se řídí podmínkami EXW Incoterms 2020. Podmínky pro spotřebitele se řídí zákonem o ochraně spotřebitele.

III.3.8 Pokud povaha a množství zboží nedovoluje expedici balíkem, dodáváme zboží na paletách. Zboží vám můžeme dodat na vratných europaletách. V případě, že zboží vám dodáme na vratné paletě, paleta Vám bude vyfakturována. O způsobu dodání budete informováni nejpozději v okamžiku expedice.

III.4 Jak můžete zaplatit objednávku

III.4.1 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná při uzavření kupní smlouvy.

III.4.2 V případě bezhotovostní platby uvádějte správný variabilní symbol. Částka je uhrazena, pokud je připsána na náš účet.

III.4.3 Máme právo požadovat uhrazení kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.

III.4.4 Pokud jste více než 14 dní v prodlení s úhradou kupní ceny, automaticky dochází ke stornu objednávky (odstupujeme od kupní smlouvy)

III.5.5 Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad, který odešleme v elektronické podobě na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

III.5.6 Případné slevy nelze kombinovat. Lze použít pouze jeden slevový kupón na objednávku.

III.5.7 Kupní cenu a případné náklady na dodání zboží lze hradit:

    • bankovním převodem na účet
     • Česká spořitelna CZK 
      Kód ústavu: 0800, Číslo účtu:8823722, Měna: CZK, IBAN: CZ06 0800 0000 0000 0882 3722 SWIFT: GIBACZPX
     • Česká spořitelna EUR
      Kód ústavu: 0800, Číslo účtu:8920602, Měna: EUR, IBAN: CZ45 0800 0000 0000 0892 0602 SWIFT: GIBACZPX
    • na dobírku
IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

IV.1 Vezměte, prosíme, na vědomí, že nemůžete odstoupit od kupní smlouvy o dodání zboží:

IV.1.1 které bylo po dodání nenávratně zapracováno spolu s jiným zbožím

IV.2 Pokud se nejedná o případ z předchozího odstavce, máte jako spotřebitelé právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, případně dodání poslední části zboží. V této lhůtě nám musíte dát písemně (e-mailem nebo dopisem) vědět o odstoupení od smlouvy. Uveďte, prosíme, ideálně číslo objednávky, den nákupu, vaše bankovní spojení a jak vám máme zaslat zpět částku za koupené zboží. Důvod odstoupení od smlouvy nemusíte uvádět.

IV.3 Bezodkladně po předání nebo alespoň prokázání vrácení zboží vám vrátíme částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání (zde máme ze zákona právo vrátit částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který jste mohli pro doručení našeho zboží zvolit), a to na číslo účtu, které nám sdělíte.

IV.4 Pro vrácení částky máme až 14 dnů od vašeho odstoupení, budeme ale potřebovat doklad o tom, že zboží bylo vypraveno zpět k nám. Zboží nám můžete zaslat na adresu naší provozovny: Zábřežská 1561/74, 787 01 Šumperk.

IV.5 Zboží vraťte kompletní, nesmí být upravené, opotřebené nebo poškozené. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a zda jste svým neadekvátním nakládáním se zbožím nesnížili jeho hodnotu. Pokud zboží nesprávným zacházením poškodíte, můžeme po vás žádat náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji jednostranně na vrácenou částku

IV.6 Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.

IV.7 V případě, že nejste spotřebitelem, ale nakupujete v rámci podnikání, možnost odstoupení od smlouvy se na vás podle tohoto článku nevztahuje.

IV.8 Pokud jste podnikatel, máme právo odstoupit od smlouvy v případech, které stanoví zákon a dále pokud jste vstoupili do insolvence, bylo proti vám zahájeno insolvenční řízení nebo se vzhledem k okolnostem jeví, že svým závazkům nedostojíte (např. máte zpoždění se zaplacením dalších závazků a plateb). V případě odstoupení máte povinnost nám vrátit už poskytnuté zboží do 14 dnů od doručení odstoupení. Nárok na úhradu vzniklé škody máme právo jednostranně započítat proti vašemu nároku na vrácení případně zaplacené kupní ceny.

V. JAK REKLAMOVAT NAŠE ZBOŽÍ A SLUŽBY, POKUD NAKUPUJETE V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

V.1 Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:

V.1.1 má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a pokud nedojednali, tak takové vlastnosti, které jsme u zboží popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze našeho zboží a na základě naší reklamy;

V1.2 odchylky v rozměrech zboží nepřesahující stanovené výrobní tolerance, výrobní tolerance jsou stanoveny výkresovou dokumentací, materiálovým listem či přímo technickou normou vztahující se k danému sortimentu;

V.1.3 je zboží v odpovídajícím množství;

V.1.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V.2 Prosíme, vždy zkontrolujte zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

V.3 Vaše práva z vad a postup, jak zboží reklamovat, plynou z právních předpisů – zejména občanského zákoníku.

V.4 Prosíme, pro reklamaci nás kontaktujte dopisem nebo na e-mailu obchod@suprofilm.cz – ta je uvedena na stránkách e-shopu

V.5 Napište nám číslo objednávky, popis vady, vaši žádost, jak si přejete vadu řešit a ideálně i fotodokumentaci. Ozveme se vám obratem.

VI. JAK REKLAMOVAT NAŠE ZBOŽÍ A SLUŽBY, POKUD NEVYSTUPUJETE Z POZICE PODNIKATELE

VI.1 Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:

VI.1.1 má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a pokud nedojednali, tak takové vlastnosti, které jsme u zboží popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze našeho zboží a na základě naší reklamy;

VI.1.2 zboží odpovídá kvalitou nebo provedením předloze;

VI.1.3 je zboží v odpovídajícím množství;

VI.1.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

VI.2 Pokud se vada objeví v průběhu 1 měsíce od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné. U spotřebního zboží odpovídáme za vady vzniklé po převzetí v 12 měsíční záruční době. Toto se neuplatní na vadu zboží, pro kterou bylo zboží zlevněno, na obvyklé opotřebení věci jeho používáním nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

VI.3 Jak uplatnit práva z vadného plnění:

VI.3.1 Reklamaci uplatněte elektronicky, na e-mail obchod@suprofilm.cz  nebo nám ji pošlete dopisem na naši výše uvedenou adresu.

VI.3.2 Dopis nebo e-mail musí obsahovat:

    • vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete vyřídit reklamaci, fotografii závady;
    • prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložte doklad o nákupu).

VI.3.3 Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození, musí být kompletní.

VI.3.4 Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

VI.4 Co můžete požadovat u vady zboží:

VI.4.1 Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:

    • dodání nového nebo chybějícího zboží;
    • bezplatnou opravu;
    • přiměřenou slevu;
    • nebo vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.

VI.4.2 U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.

VI.4.3 Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.

VI.4.4 Pokud prokážeme, že jste před převzetím zboží o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.

VI.4.5 Vezměte také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

VI.5 Jak vyřídíme reklamaci:

VI.5.1 Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se nedomluvíme jinak. Pokud nedodržíme tuto lhůtu, máte práva jako při podstatném porušení kupní smlouvy.

VI.5.2 Zašleme vám písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

VI.5.3 Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, proplatíme. O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo zaniká.

VII. ZÁVĚREM

VII. 1 Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII.2 Nejsme vázáni žádným etickým kodexem chování. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

VII.3 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny.

VII.4 Pokud jako kupující nevystupujete z pozice spotřebitele, může prodávající jednostranně započítat proti vašim pohledávkám své pohledávky. V případě spotřebitele to smí prodávající udělat tam, kde tak výslovně stanoví tyto obchodní podmínky.

VII.5 Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VII.6 Nejsme v prodlení, pokud nám v řádném poskytnutí plnění brání na naší vůli nezávislá a námi neovlivnitelná událost nebo vnější podmínky – tzv. vyšší moc. Za tu se považují zejména pandemie, války, živelné katastrofy, výpadky potřebných surovin na trhu aj. Pokud nám v poskytnutí plnění ve sjednaném termínu vyšší moc brání, budeme vás bezodkladně informovat. Pokud vyšší moc trvá déle než 150 dní, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu, včetně nemajetkové újmy.

VII.7 Veškerá ujednání mezi námi a vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, bude se vztah řídit právem České republiky a rozhodovat o něm budou české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

VII.8 Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga, produktů a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku, její části nebo naše produkty bez našeho souhlasu.

VII.9 Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

VII.10 Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na obchod@suprofilm.cz

 

V Šumperku dne 14.04.2023
Výběr měny
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Sold
 • Přeprava
Click outside to hide the comparison bar
Compare